WM_MOVE

WM_MOVE-meldingen er sendt etter at et vindu er flyttet.

WM_MOVE xplass = (int)(short) gjentakelsesantallet;    / / vannrett plasserer yplass = (int)(short) HIWORD(lParam);    / / vertikal posisjon 

 

Parametere

xplass
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir x-koordinaten for øvre venstre hjørne av klientområdet i vinduet.
yplass
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir y-koordinaten for øvre venstre hjørne av klientområdet i vinduet.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Parameterne xplass og yplass er gitt i skjermkoordinater for overlappende og popup-vinduer og i overordnede-klient koordinatene for underordnede vinduer.

Et program kan bruke makroen MAKEPOINTS til å konvertere lParam -parameteren til en poeng -struktur.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, MAKEPOINTS, poeng

Index