CloseWindow

Funksjonen lukkVindu minimerer (men ødelegge ikke) det angitte vinduet.

BOOL lukkVindu) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet for å minimere);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet minimeres.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Om vinduet er minimert ved å redusere det til størrelse på et ikon og flytte vinduet til ikonområdet på skjermen. Systemet viser på vinduets symbol i stedet for vinduet og trekker på vindusnavnet under ikonet.

For å ødelegge et vindu, må et program bruke funksjonen DestroyWindow.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, ArrangeIconicWindows, DestroyWindow, IsIconic, OpenIcon

Index