WM_CANCELMODE

WM_CANCELMODE meldingen er sendt å avbryte visse modi, for eksempel mus fangst. For eksempel systemet sender denne meldingen til det aktive vinduet når en dialogboks eller en meldingsboks vises. Visse funksjoner også sende denne meldingen eksplisitt til det angitte vinduet, uansett om det er det aktive vinduet. For eksempel sender funksjonen EnableWindow denne meldingen når du deaktiverer det angitte vinduet.

WM_CANCELMODE 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Standardhandling

Funksjonen DefWindowProc avbryter interne behandlingen av standard scroll bar inngang, avbryter interne menyen processing, og slipper musen fangst.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, DefWindowProc, EnableWindow, ReleaseCapture

Index