GetTopWindow

Funksjonen GetTopWindow undersøker Z-rekkefølgen på underordnede-vinduer som er tilknyttet det angitte overordnede vinduet og henter et håndtak til det underordnede vinduet på toppen av Z-rekkefølge.

 () HWND GetTopWindow HWND  hWnd / / håndtere til overordnet vindu);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til det overordnede vinduet som har underordnede vinduer er undersøkes. Hvis denne parameteren er NULL, returnerer funksjonen en referanse til vinduet på toppen av Z-rekkefølge.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien en referanse til det underordnede vinduet på toppen av Z-rekkefølge. Hvis det angitte vinduet har ingen underordnede vinduer, er verdien som returneres NULL. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du bruke den GetLastError -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, GetNextWindow, GetWindow