IsChild

Funksjonen IsChild tester om et vindu er et underordnet vindu eller etterkommer vinduet i et angitt overordnet vindu. Et underordnet vindu er den direkte etterkommer av et angitt overordnet vindu hvis det overordnede vinduet er i kjeden av overordnede windows; kjeden av overordnede windows fører fra originalen overlappes eller popup-vinduet til det underordnede vinduet.

BOOL IsChild) HWND  hWndParent, / / håndtere til overordnet vinduHWNDhWnd / / håndtere til vinduet for å teste);
 

Parametere

hWndParent
Håndtere til det overordnede vinduet.
hWnd
Håndtere til vinduet som skal testes.

Returverdier

Hvis vinduet er et barn eller en etterkommer vinduet i det angitte overordnede vinduet, er returverdien ikke-null.

Hvis vinduet ikke er et barn eller en etterkommer vinduet i det angitte overordnede vinduet, er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, IsWindow, SetParent

Index