IsWindowUnicode

Funksjonen IsWindowUnicode bestemmer om det angitte vinduet er en innfødt Unicode-vinduet.

BOOL IsWindowUnicode) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet for å teste.

Returverdier

Hvis vinduet er en innfødt Unicode-vinduet, er returverdien ikke-null.

Hvis vinduet ikke er et ukomprimert Unicode-vindu, er verdien som returneres Null. Vinduet er en innfødt ANSI-vindu.

Merknader

Tegnsettet for et vindu bestemmes ved bruk av funksjonen RegisterClass . Hvis Vindusklassen ble registrert med ANSI-versjonen av RegisterClass (RegisterClassA), er tegnsettet for vinduet ANSI. Hvis Vindusklassen ble registrert med Unicode-versjon av RegisterClass (RegisterClassW), er tegnsettet for vinduet Unicode.

Systemet har automatisk toveis oversettelse (Unicode til ANSI) for vindusmeldinger. For eksempel, hvis en ANSI-vinduet melding sendes til et vindu som bruker Unicode-tegnsettet, oversetter systemet meldingen til en Unicode-melding før du kaller prosedyren vinduet. Systemet ringer IsWindowUnicode å finne ut om å oversette meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner

Index