Nonclient-området-komponenter

Nonclient-området i et vindu kan inkludere en tittel bar, Vindu-menyen, minimere og maksimere knapper, skalering kantlinje og vannrett og loddrett rullefelt. Et program kan opprette et vindu med ett eller flere av disse komponentene ved å angi følgende stiler i CreateWindowEx -funksjonen.

Stil Beskrivelse
WS_CAPTION Oppretter et vindu som har en tittellinje (inkluderer WS_BORDER-stil).
WS_HSCROLL Oppretter et vindu som har et vannrett rullefelt.
WS_MAXIMIZEBOX Oppretter et vindu som har en Maksimer-knappen. Kan ikke kombineres med WS_EX_CONTEXTHELP-stil.
WS_MINIMIZEBOX Oppretter et vindu som har en Minimer-knapp. Kan ikke kombineres med WS_EX_CONTEXTHELP-stil.
WS_SYSMENU Oppretter et vindu som har en vindu-meny i tittellinjen. WS_CAPTION-stil må også angis.
WS_VSCROLL Oppretter et vindu som har et loddrett rullefelt.

Index