EnumChildProc

EnumChildProc -funksjonen er en programdefinert tilbakekall-funksjonen brukes sammen med EnumChildWindows -funksjonen. Mottar det underordnede vinduet håndtakene. WNDENUMPROC -typen definerer en peker til denne tilbakeringingsfunksjonen for. EnumChildProc er en plassholder for navnet på programdefinert funksjonen.

BOOL TILBAKERINGING EnumChildProc) HWND  hwnd, / / håndtere til underordnet vinduLPARAMlParam / / Programdefinert verdi);
 

Parametere

hwnd
Håndtere til et underordnet vindu av det overordnede vinduet som er angitt i EnumChildWindows.
lParam
Angir en programdefinert verdien gitt i EnumChildWindows.

Returverdier

For å fortsette opplisting, må tilbakeringingsfunksjonen returnere TRUE; for å stoppe opplisting, må den returnere FALSE.

Merknader

Tilbakeringingsfunksjonen kan utføre alle ønskede oppgaven.

Et program må registrere denne tilbakeringingsfunksjonen ved å sende adressen til EnumChildWindows.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Brukerdefinerte.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, EnumChildWindows

Index