WM_NCACTIVATE

WM_NCACTIVATE-meldingen blir sendt til et vindu når det nonclient området må endres for å indikere en aktiv eller inaktiv-tilstand.

WM_NCACTIVATE fActive = (BOOL) wParam;   / / new stat av tittellinjen eller ikonet 

 

Parametere

fActive
Verdien av wParam. Angir når en tittellinjen eller ikonet må endres for å indikere en aktiv eller inaktiv tilstand. Hvis en aktiv tittellinjen eller ikonet skal trekkes, den fActive parameteren er sann. Det er FALSE for en inaktiv tittellinjen eller ikonet.

Returverdier

Når den fActive parameteren er USANN, et program skal returnere SANN for å angi at systemet skal fortsette med standard behandlingen, eller det skal returnere FALSE for å forhindre at tittellinjen eller ikonet som deaktiveres. Når fActive er TRUE, ignoreres verdien som returneres.

Standardhandling

Funksjonen DefWindowProc trekker tittellinjen eller ikonet tittel i sin aktive farger når den fActive parameteren er sann, og i sin inaktive farger når fActive er USANN.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, DefWindowProc

Index