Windows

I et grafisk Win32-basert program er et vindu et rektangulært område av skjermen der programmet viser utdata og mottar inndata fra brukeren. Derfor er en av de første aktivitetene av et grafisk Win32-basert program til å opprette et vindu.

Et vindu deler skjermen med andre vinduer, inkludert de fra andre programmer. Bare ett vindu om gangen kan motta inndata fra brukeren. Brukeren kan bruke musen, tastaturet eller annen inndataenhet for å samhandle med dette vinduet og programmet som eier det.

Index