GetWindowThreadProcessId

Funksjonen GetWindowThreadProcessId henter identifikator for tråden som opprettet det angitte vinduet og eventuelt IDen til prosessen som opprettet vinduet.

DWORD GetWindowThreadProcessId) HWND  hWnd, / / håndtere til vinduetLPDWORDlpdwProcessId / / adresse av variabel for prosess-ID.);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet.
lpdwProcessId
Pekeren til en 32-biters verdi som mottar prosess-IDen. Hvis denne parameteren ikke er NULL, kopierer GetWindowThreadProcessId du IDen for prosessen til 32-biters verdi; Hvis ikke, det gjør ikke.

Returverdier

Returverdien er identifikator for tråden som opprettet vinduet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner

Index