STYLESTRUCT

STYLESTRUCT -strukturen inneholder vinduet stilene for et vindu.

typeDef struct tagSTYLESTRUCT {/ / ss DWORD styleOld; 
    DWORD styleNew; 
} STYLESTRUCT, * LPSTYLESTRUCT 

 

Medlemmer

stil
Angir tabelldata med vinduet stil eller utvidet stil flagg.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.5 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet strukturer, WM_STYLECHANGED, WM_STYLECHANGING

Index