WM_NCDESTROY

WM_NCDESTROY meldingen informerer et vindu at det nonclient området er ødelagt. Funksjonen DestroyWindow sender meldingen WM_NCDESTROY til følgende WM_DESTROY -melding-vinduet. WM_DESTROY brukes til å fri allokert minne-objektet som er knyttet til vinduet.

 WM_NCDESTROY 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Denne meldingen frigjør alle minne som er tildelt internt for vinduet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, DestroyWindow, WM_DESTROY, WM_NCCREATE

Index