Overordnede og underordnede stiler

Følgende stiler påvirker klipping relasjonen mellom et overordnet vindu og dens underordnede vinduer, og mellom et underordnet vindu og sine likestilte windows.

Stil Beskrivelse
WS_CLIPCHILDREN Utelater området som er okkupert av underordnede vinduer når tegningen i det overordnede vinduet. Bruke denne stilen når du oppretter det overordnede vinduet.
WS_CLIPSIBLINGS Klipp underordnede vinduer forhold til hverandre; det vil si når en bestemt undervindu mottar en WM_PAINT -melding, WS_CLIPSIBLINGS-stil maskerer alle andre overlappende underordnede vinduer ut av regionen av det underordnede vinduet oppdateres. Hvis WS_CLIPSIBLINGS ikke er angitt, og underordnede vinduer som overlapper hverandre, er det mulig, når du tegner i klientområdet for én underordnet vindu, til å tegne i klientområdet for en annen nabostaten undervindu.

Index