CLIENTCREATESTRUCT

CLIENTCREATESTRUCT -strukturen inneholder informasjon om menyen og første flere dokumentere grensesnitt (MDI) underordnede vinduet i et MDI-vindu for klienten. Et program sender en peker til denne strukturen som lpvParam -parameteren for CreateWindow -funksjonen når du oppretter en klient MDI-vindu.

typeDef struct tagCLIENTCREATESTRUCT {/ / ccs HÅNDTAKET hWindowMenu; 
    UINT idFirstChild; 
} CLIENTCREATESTRUCT 

 

Medlemmer

hWindowMenu
Håndtere til MDI søknad vindu-menyen. Et MDI-program kan hente dette håndtaket på menyen i vinduet for MDI-rammen ved hjelp av GetSubMenu -funksjonen.
idFirstChild
Angir den underordnede vindu identifikatoren for første underordnet MDI-vindu opprettet. Systemet øker identifikatoren for hver ekstra underordnet MDI-vindu programmet oppretter og tilordner identifikatorer på nytt når programmet ødelegger et vindu for å holde på rekke identifikatorer sammenhengende. Disse identifikatorene brukes i WM_COMMAND-meldinger som sendes til programmets MDI ramme-vinduet når et underordnet vindu er valgt fra Vindu-menyen; de bør ikke være i konflikt med andre kommando-IDer.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet strukturer, CreateWindow, GetSubMenu, MDICREATESTRUCT, WM_COMMAND

Index