Bare melding vinduet

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

Windows NT 5.0 og senere

En melding bare-vinduet kan du sende og motta meldinger. Det er ikke synlig, har ingen Z-rekkefølge, kan ikke nummereres og mottar ikke kringkastingsmeldinger. Vinduet bare sender meldinger.

Hvis du vil opprette en melding bare vindu, kan du angi konstanten HWND_MESSAGE eller en referanse til et eksisterende bare melding-vindu i parameteren hWndParent CreateWindowEx -funksjonen. Du kan også endre et eksisterende vindu til et vindu bare meldingen ved å angi HWND_MESSAGE i parameteren hWndNewParent SetParent -funksjonen.

Hvis du vil finne meldingen-bare windows, angir du HWND_MESSAGE i parameteren hwndParent FindWindowEx -funksjonen. I tillegg søker FindWindowEx bare meldingen windows samt Vinduer på øverste nivå hvis parameterne for både hwndParent og hwndChildAfter er NULL.

Index