ArrangeIconicWindows

Funksjonen ArrangeIconicWindows ordner alle minimerte (ikoniske) underordnede vinduer av det angitte overordnede vinduet.

 () UINT ArrangeIconicWindows HWND  hWnd / / håndtere til overordnet vindu);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til det overordnede vinduet.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien høyden på én rad med ikoner.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Et program som opprettholder sin egen minimerte underordnede vinduer kan bruke ArrangeIconicWindows -funksjonen til å ordne ikoner i et overordnet vindu. Denne funksjonen kan også Ordne ikoner på skrivebordet. Hvis du vil hente vindusreferansen til skrivebordsvinduet, bruk GetDesktopWindow -funksjonen.

Et program sender WM_MDIICONARRANGE meldingen til flere grensesnitt (MDI) klienten dokumentvinduet til å spørre i klient-vinduet for å ordne sine minimerte underordnede MDI-Vinduer.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, lukkVindu, GetDesktopWindow

Index