AnyPopup

Funksjonen AnyPopup angir om det finnes et eid, synlig, avanserte popup-vinduet, eller overlappet vindu på skjermen. Funksjonen søker i fullskjermmodus, ikke bare den kallende applikasjonen i klientområdet.

AnyPopup er en foreldet og beholdes for kompatibilitet med eldre versjoner av 16-biters Windows. Det er som regel ikke nyttig.

BOOL AnyPopup(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis det finnes et popup-vindu, er returverdien ikke-null, selv om popup-vinduet er fullstendig dekket av andre vinduer.

Hvis det ikke finnes et popup-vindu, er returverdien null.

Merknader

Denne funksjonen oppdager ikke unowned popup-vinduer eller bitsettet for windows som ikke har WS_VISIBLE-stil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, GetLastActivePopup, ShowOwnedPopups

Index