GetForegroundWindow

GetForegroundWindow -funksjonen returnerer et håndtak til forgrunnsvindu (vindu som brukeren arbeider for tiden). Systemet tildeler en litt høyere prioritet til tråden som oppretter vinduet enn det gjør andre tråder.

HWND GetForegroundWindow(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er en referanse til forgrunnsvindu.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, SetForegroundWindow

Index