Vinduet-Creation-meldinger

Når du oppretter et vindu, sender systemet meldinger til vinduet fremgangsmåten for vinduet. Systemet sender WM_NCCREATE meldingen når du har opprettet i vinduet nonclient området og WM_CREATE meldingen når du har opprettet klientområdet. Vinduet prosedyren mottar begge meldinger før systemet viser vinduet. Begge meldinger inkludere en peker til en CREATESTRUCT struktur som inneholder all informasjon som er angitt i CreateWindowEx -funksjonen. Vanligvis, vindusprosedyre utfører initialisering oppgaver ved mottak av disse meldingene.

Når du oppretter et underordnet vindu, sender systemet WM_PARENTNOTIFY -melding til det overordnede vinduet etter sending av WM_NCCREATE og WM_CREATE-meldinger. Andre meldinger sendes også under oppretting av et vindu. Antall og rekkefølgen på disse meldingene avhenger av vindusklasse og stil og funksjonen som brukes til å opprette vinduet. Disse meldingene er beskrevet i andre emner i denne hjelpefilen.