GetWindowRect

Funksjonen GetWindowRect henter dimensjonene for markeringsrammen rektanglet av det angitte vinduet. Dimensjonene som er gitt i skjermkoordinater som er relative til det øverste venstre hjørnet av skjermen.

BOOL GetWindowRect) HWND  hWnd, / / håndtere til vinduetLPRECTlpRect / / adressen til struktur for vinduet koordinerer);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet.
lpRect
Pekeren til en RECT struktur som mottar skjermkoordinater av øvre venstre og nedre høyre hjørnene i vinduet.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet fungerer, GetClientRect, RECT

Index