WM_CREATE

WM_CREATE-meldingen blir sendt når et program ber om at et vindu opprettes ved å kalle CreateWindowEx eller CreateWindow -funksjonen. Vindusprosedyre på det nye vinduet mottar denne meldingen når vinduet er opprettet, men før vinduet blir synlig. Meldingen er sendt før CreateWindowEx eller CreateWindow -funksjonen returnerer.

WM_CREATE lpcs = lParam (LPCREATESTRUCT); / / Strukturere med etableringen data 

 

Parametere

lParam
Verdien av lParam. Pekeren til en CREATESTRUCT struktur som inneholder informasjon om vinduet blir opprettet. Medlemmer av CREATESTRUCT er identiske til parametere i CreateWindowEx -funksjonen.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere 0 for å fortsette etableringen av vinduet. Hvis programmet returnerer –1, vinduet er ødelagt og CreateWindowEx eller CreateWindow -funksjonen returnerer en NULL-referanse.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, CreateWindow, CreateWindowEx, CREATESTRUCT, WM_NCCREATE

Index