WM_DESTROY

WM_DESTROY-meldingen blir sendt når et vindu er ødelagt. Den sendes til prosedyren vinduet av vinduet blir ødelagt når vinduet er fjernet fra skjermen.

Denne meldingen sendes først til vinduet blir ødelagt, og deretter til de underordnede vinduene (Hvis noen), som de er ødelagt. Under behandlingen av meldingen, kan det antas at alle underordnede vinduer fremdeles finnes.

WM_DESTROY 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Hvis vinduet blir ødelagt er en del av utklippstavlen viewer kjeden (angitt ved å kalle SetClipboardViewer -funksjonen), må vinduet fjerne seg selv fra kjeden ved å behandle funksjonen ChangeClipboardChain før retur fra WM_DESTROY-melding.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, ChangeClipboardChain, DestroyWindow, PostQuitMessage, SetClipboardViewer, WM_CLOSE

Index