Starttilstand

Følgende stiler bestemme om et vindu er aktivert eller deaktivert, synlig eller usynlig, og minimert eller maksimert.

Stil Beskrivelse
WS_DISABLED Oppretter et vindu som opprinnelig er deaktivert. Et vindu som er deaktivert, kan ikke motta inndata fra brukeren.
WS_MAXIMIZE Oppretter et vindu som er maksimert først.
WS_MINIMIZE Oppretter et vindu som er minimert først.
WS_VISIBLE Oppretter et vindu som er utgangspunktet synlig.