GET_Y_LPARAM

GET_Y_LPARAM makroen henter den signert y-koordinaten fra gitt LPARAM -verdi.

GET_Y_LPARAM ( ) int LPARAM  lParam / / verdi som signerte y-koordinat er hentet fra);
 

Parametere

lParam
Angir verdien som skal konverteres.

Returverdier

Returverdien er signifikante int av den angitte verdien.

Merknader

GET_Y_LPARAM -makro er definert som følger:

# define GET_Y_LPARAM(lp) ((int)(short)HIWORD(lp)) 

Se også

Oversikt over Windows, vinduet makroer, GET_X_LPARAM, HIWORD, LOWORD

Index