Vinduet makroer

Følgende makroer brukes til å opprette og administrere windows.

GET_X_LPARAM
GET_Y_LPARAM
HIBYTE
HIWORD
LOBYTE
LOWORD
MAKELONG
MAKELPARAM
MAKELRESULT
MAKEWORD
MAKEWPARAM

Se også

Oversikt over Windows, Windows-meldinger

Index