EnumThreadWindows

Funksjonen EnumThreadWindows Nummererer alle nonchild-vinduer som er knyttet til en tråd ved å sende håndtaket til hvert vindu, i sin tur til en programdefinert tilbakekall-funksjonen. EnumThreadWindows fortsetter inntil det siste vinduet er nummerert eller tilbakeringingsfunksjonen returnerer USANN. Opplisting av underordnede vinduer av et bestemt vindu, kan du bruke funksjonen EnumChildWindows.

BOOL EnumThreadWindows) DWORD  dwThreadId, / / thread identifikatorWNDENUMPROClpfn, / / peker til tilbakeringingsfunksjonenLPARAMlParam / / Programdefinert verdi);
 

Parametere

dwThreadId
Identifiserer tråden som har windows er som skal listes.
lpfn
Pekeren til funksjonen en programdefinert tilbakekall. Hvis du vil ha mer informasjon, se EnumThreadWndProc.
lParam
Angir en Programdefinert verdi som skal sendes til tilbakeringingsfunksjonen.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, EnumChildWindows, EnumThreadWndProc, EnumWindows

Index