Vindusplassering

En vindusplassering er definert som koordinatene for det øvre, venstre hjørnet. Disse koordinatene, noen ganger kalt vinduskoordinater, er alltid i forhold til øverste venstre hjørne av skjermen, eller for et underordnet vindu, det øvre venstre hjørnet av det overordnede vinduet klientområdet. Et vindu på øverste nivå å ha koordinatene (10,10) er for eksempel plassert 10 bildepunkter til høyre for det øvre venstre hjørnet av skjermen og 10 bildepunkter ned fra den. Et underordnet vindu å ha koordinatene (10,10) er plassert 10 bildepunkter til høyre i øvre venstre hjørne av det overordnede vinduet klientområdet og 10 bildepunkter ned fra det.

Funksjonen WindowFromPoint henter et håndtak til vinduet opptar et bestemt punkt på skjermen. På samme måte, ChildWindowFromPoint og ChildWindowFromPointEx -funksjoner hente en referanse til det underordnede vinduet opptar et bestemt punkt i det overordnede vinduet klientområdet. Selv om ChildWindowFromPointEx kan ignorere usynlig, deaktivert og gjennomsiktig underordnede vinduer, ChildWindowFromPoint kan ikke.

Index