WM_STYLECHANGING

WM_STYLECHANGING-meldingen blir sendt til et vindu når funksjonen SetWindowLong er i ferd med å endre ett eller flere av vinduets stiler.

WM_STYLECHANGING wStyleType = wParam;            / / vindusstiler eller lpss for utvidede stiler = lParam (LPSTYLESTRUCT);  / / struktur som inneholder nye stiler 

 

Parametere

wStyleType
Verdien av wParam. Angir om vinduets stiler eller utvidet stiler er endret. Denne parameteren kan være en kombinasjon av følgende verdier:
Verdi Betydning
GWL_EXSTYLE I vinduet utvidet stiler endrer.
GWL_STYLE I vinduet stiler endrer.

lpss
Verdien av lParam. Pekeren til en STYLESTRUCT struktur som inneholder de foreslåtte nye stilene for vinduet. Et program kan undersøke stilene og endre dem om nødvendig.

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, STYLESTRUCT, WM_STYLECHANGED

Index