WM_GETTEXTLENGTH

Et program sender en WM_GETTEXTLENGTH-melding for å bestemme lengden, i tegn, med tekst som er tilknyttet et vindu. Lengden inkluderer ikke nulltegnet.

WM_GETTEXTLENGTH wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er lengden, i tegn, av teksten.

Standardhandling

DefWindowProc -funksjonen returnerer lengden, i tegn, av teksten. I enkelte tilfeller kan kan denne verdien faktisk være større enn lengden på teksten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se under følgende kommentarer.

Merknader

For en redigeringskontroll er teksten som skal kopieres innholdet i redigeringskontrollen. For en kombinasjonsboks er teksten innholdet av Rediger-kontroll (eller statisk tekst) del av kombinasjonsboksen. For en knapp er teksten navnet på knappen. For andre vinduer er teksten vindustittelen. Å finne ut lengden på et element i en liste, kan et program bruke LB_GETTEXTLEN-melding.

Under visse betingelser, DefWindowProc -funksjonen returnerer en verdi som er større enn den faktiske lengden på teksten. Dette skjer med enkelte blandinger av ANSI og Unicode, og skyldes systemet slik at for mulig eksistensen av DBCS-tegn i teksten. Verdien som returneres, men vil alltid være minst like stor som den faktiske lengden på teksten; Du kan dermed alltid bruke det til å veilede tildeling av buffer. Dette kan skje når et program bruker både ANSI-funksjoner og vanlige dialogbokser, som bruker Unicode.

Hvis du vil finne nøyaktige lengden på teksten, bruker du meldingene WM_GETTEXT, LB_GETTEXT eller CB_GETLBTEXT, eller GetWindowText -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, CB_GETLBTEXT, DefWindowProc, GetWindowText, GetWindowTextLength, LB_GETTEXT, LB_GETTEXTLEN, WM_GETTEXT

Index