Viktigste vinduet etableringen

Hver Win32-basert program, må ha WinMain som sin oppføring Velg funksjon. WinMain utfører en rekke oppgaver, inkludert registrere vindusklasse for hovedvinduet og opprette hovedvinduet. WinMain registrerer hovedvinduet-klassen ved å kalle funksjonen RegisterClass , og oppretter hovedvinduet ved å kalle CreateWindowEx -funksjonen.

Bærbarhet problemet  Inngangspunkt må ikke ha navnet WinMain.

WinMain -funksjonen kan også begrense programmet til en enkelt forekomst. Opprette en navngitt mutex ved hjelp av den CreateMutex -funksjonen. Hvis GetLastError returnerer ERROR_ALREADY_EXISTS, en annen forekomst av programmet finnes (det opprettet mutexen), og du bør avslutte WinMain.

Systemet viser automatisk ikke hovedvinduet når du har opprettet det. i stedet må et program bruke funksjonen ShowWindow for å vise hovedvinduet. Når du har opprettet hovedvinduet, kaller programmets WinMain funksjonen ShowWindow, passerer det to parametere: en referanse til hovedvinduet og et flagg for å angi om hovedvinduet bør være minimert eller maksimert når det først vises. Flagget kan normalt settes til noen av konstanter som begynner med prefikset SW_. Når ShowWindow kalles for å vise programmets hovedvindu, må imidlertid flagget angis til SW_SHOWDEFAULT. Dette flagget forteller systemet å vise vinduet som anvist av programmet som startet programmet.

Hvis en vindusklasse ble registrert med Unicode-versjon av RegisterClass, mottar vinduet bare Unicode-meldinger. Hvis du vil finne ut om et vindu bruker Unicode-tegnsettet eller ikke, kan du ringe IsWindowUnicode.

Index