ShowWindowAsync

Funksjonen ShowWindowAsync angir Vis statusen til et vindu som er opprettet av en annen tråd.

BOOL ShowWindowAsync) HWND  hWnd, / / håndtere til vinduetIntnCmdShow / / Vis tilstand av vinduet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet.
nCmdShow
Angir hvordan vinduet skal vises. Hvis du vil ha en liste over mulige verdier, kan du se beskrivelsen av funksjonen ShowWindow.

Returverdier

Hvis vinduet ble tidligere synlig, er returverdien ikke-null.

Hvis vinduet ble tidligere skjult, er returverdien null.

Merknader

Denne funksjonen bokfører en Vis-vinduet hendelse til meldingskøen gitt-vinduet. Et program kan bruke denne funksjonen til å unngå å bli hengt mens du venter på en hang program å fullføre behandling av en hendelse i Vis-vinduet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, ShowWindow

Index