ChildWindowFromPoint

Funksjonen ChildWindowFromPoint bestemmer som, om noen, av de underordnede vinduene som hører til et overordnet vindu inneholder angitt punkt.

() HWND ChildWindowFromPoint HWND  hWndParent, / / håndtere til overordnet vinduPunktVelg / / strukturere med punkt-koordinater);
 

Parametere

hWndParent
Håndtere til det overordnede vinduet.
Punkt
Angir en Velg strukturen som definerer klient-koordinatene for punktet skal kontrolleres.

Returverdier

Returverdien er en referanse til det underordnede vinduet som inneholder punkt, selv om det underordnede vinduet er skjult eller deaktivert. Hvis punktet ligger utenfor det overordnede vinduet, er verdien som returneres NULL. Hvis punktet er i det overordnede vinduet men returverdien er ikke i et underordnet vindu, en referanse til det overordnede vinduet.

Merknader

Systemet opprettholder en intern liste, som inneholder håndtakene på de underordnede vinduene som er tilknyttet et overordnet vindu. Rekkefølgen på håndtakene i listen avhenger av Z-rekkefølgen av underordnede vinduer. Hvis mer enn én underordnet vindu inneholder angitt punkt, tilbake går systemet et håndtak til det første vinduet i listen som inneholder punktet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet fungerer, ChildWindowFromPointEx, POINT, WindowFromPoint

Index