MINMAXINFO

MINMAXINFO -strukturen inneholder informasjon om en vinduet maksimert størrelse og posisjon og sin sporing for minimum og maksimum størrelse.

typeDef struct tagMINMAXINFO {/ / MMI har gjort punkt ptReserved; 
    PUNKT ptMaxSize; 
    PUNKT ptMaxPosition; 
    PUNKT ptMinTrackSize; 
    PUNKT ptMaxTrackSize; 
} MINMAXINFO 

 

Medlemmer

ptReserved
Reservert; ikke bruk.
ptMaxSize
Angir maksimert bredden (Velg.x) og maksimert høyden (Velg.y) i vinduet.
ptMaxPosition
Angir plasseringen av den venstre siden av maksimert vindu (Velg.x) og posisjonen til toppen av vinduet maksimert (Velg.y).
ptMinTrackSize
Angir minste sporing bredde (Velg.x) og minimum sporing vindushøyden (Velg.y).
ptMaxTrackSize
Angir maksimalt sporing bredde (Velg.x) og maksimalt sporing vindushøyden (Velg.y).

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet strukturer, POINT, WM_GETMINMAXINFO

Index