Forgrunnen og bakgrunnen Windows

Hver prosess kan ha flere tråder på kjøringen, og hver tråd kan opprette windows. Tråden som opprettet vinduet som brukeren er for tiden arbeider kalles forgrunnen tråden, og vinduet kalles forgrunnsvindu. Alle andre tråder er bakgrunnstråder, og windows laget av bakgrunnstråder som kalles bakgrunnen windows.

Hver tråd har et prioritetsnivå som bestemmer mengden CPU-tid tråden mottar. Selv om et program kan angi prioritetsnivået trådene, har normalt forgrunnen tråden en litt høyere prioritetsnivå enn bakgrunnen trådene. Fordi den har en høyere prioritet, mottar mer CPU-tid enn bakgrunnen trådene i forgrunnen tråden. Forgrunnen tråden har en normal basisprioritet for 9; en bakgrunnstråd har en normal basisprioritet for 7.

Brukeren angir forgrunnsvindu ved å klikke et vindu, eller ved hjelp av alt + tab eller alt + esc tastekombinasjon. Et program angir forgrunnsvindu ved hjelp av funksjonen SetForegroundWindow . Hvis det nye vinduet i forgrunnen er et vindu på øverste nivå, aktiverer systemet det. Ellers, den aktiverer det tilknyttede vinduet på øverste nivå. Et program henter et håndtak til forgrunnsvindu ved hjelp av funksjonen GetForegroundWindow . For å sjekk hvis din søknad vindu er aktivt, kan du sammenligne håndtaket som returneres av GetForegroundWindow som i din søknad vindu.