Vinduet klassen funksjoner

Følgende funksjoner brukes med vindusklasser.

GetClassInfoEx
GetClassLong
GetClassName
GetWindowLong
RegisterClassEx
SetClassLong
SetWindowLong
UnregisterClass

Foreldet funksjoner

GetClassInfo
GetClassWord
GetWindowWord
RegisterClass
SetClassWord
SetWindowWord

Index