Typer vindusklasser

Det finnes tre typer vindusklasser:

Disse typene variere i omfang og når og hvor de er registrert og ødelagt.