Ekstra vindu-minne

Systemet opprettholder en intern datastruktur for hvert vindu. Når du registrerer en vindusklasse, kan et program angi et antall ekstra byte med minne, kalt vinduet for ekstra minne. Når du oppretter et vindu av klassen, systemet tildeler og føyer til det angitte tidsrommet ekstra vinduet minne på slutten av vinduets struktur. Et program kan bruke dette minnet til å lagre vindu-spesifikke data.

Fordi det ekstra minnet er tildelt fra systemets lokale heap, skal et program bruke ekstra vinduet minne med måte. Med system-versjon 4.0 eller senere mislykkes funksjonen RegisterClassEx Hvis minnemengden ekstra vinduet forespurt er større enn 40 byte. Hvis et program krever mer enn 40 byte, bør det tildele et eget minne og lagrer en peker til minnet i ekstra vindu-minne.

Funksjonene SetWindowWord og SetWindowLong kopiere en verdi til ekstra minne. Funksjonene GetWindowWord og GetWindowLong hente en verdi fra det ekstra minnet. CbWndExtra -medlem av strukturen WNDCLASSEX angir mengden ekstra vindu som skal tildeles. Et program som ikke bruker minnet må initialisere cbWndExtra til null.

Index