Globale programklasser

Et program globale klasse er en vindusklasse registrert av en kjørbar eller dynamiske koblinger bibliotek (DLL) som er tilgjengelig for alle andre moduler i prosessen. For eksempel kan din DLL kalle funksjonen RegisterClassEx registrere vindusklasse som definerer et egendefinert kontroll som en global klasse i programmet, slik at en prosess som laster inn DLL-filen kan opprette forekomster av den egendefinert kontrollen.

Windows NT: For å opprette en klasse som kan brukes i alle prosesser, kan du opprette Vindusklassen i en DLL-fil og laste dll-filen i alle prosesser. Laste inn DLL-filen i hver prosess, kan du legge navnet til AppInit_DLLs -verdien i følgende registernøkkel

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Hver gang det starter en prosess, laster systemet angitte dll-filen i sammenheng med nylig startet prosessen før du kaller sin inngangspunkt funksjon. DLL-filen må registrere klassen under sin initialiseringsprosedyren, og må angi CS_GLOBALCLASS-stilen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Klassen stiler.

Å fjerne en program globale klasse og ledig lagringen som er knyttet til det, kan du bruke funksjonen UnregisterClass.

Index