Statisk kontrolltyper

Det finnes fire typer statiske kontroller:

Hver har en eller flere stiler. Hvis du vil se en tabell av statisk kontroll stiler, se Statisk kontroll-stiler.

Index