Statisk kontrollmeldinger

Følgende meldinger brukes med statiske kontroller. (STM_GETICON og STM_SETICON brukes bare med ikoner.)

STM_GETICON
STM_GETIMAGE
STM_SETICON
STM_SETIMAGE

Index