STM_GETIMAGE

Et program sender en STM_GETIMAGE melding hvis du vil hente en referanse til bildet som er knyttet til et statisk kontroll.

STM_GETIMAGE wParam = (WPARAM) fImageType; / / bildetype flag lParam = 0;          / / brukt; må være null 

 

Parametere

fImageType
Verdien av wParam. Angir hvilken type bilde hvis du vil hente. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

Returverdier

Returverdien er en referanse til bildet, hvis noen; Ellers er det NULL.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Statiske kontroller oversikt, statisk kontrollmeldinger, STM_SETIMAGE

Index