Statisk tekstkontroll

En statisk tekst-kontroll viser tekst i et rektangel i én av fem stilene:

Disse stilene er definert av konstantene SS_LEFTNOWORDWRAP, SS_LEFT, SS_CENTER, SS_RIGHT og SS_SIMPLE, henholdsvis. Systemet ordner teksten i disse kontrollene i forhåndsdefinerte måter, med unntak av "enkel" tekst som ikke er ordnet på nytt.

Et program kan endre teksten i en tekstboks statisk når som helst ved hjelp av funksjonen SetWindowText eller WM_SETTEXT -melding.

Systemet viser tekst som den kan i statiske kontrollen og utklipp er hva passer ikke. Hvis du vil beregne en passende størrelse for kontrollen, kan du hente skriftmål for teksten. Hvis du vil ha mer informasjon om skrifttypene og, se skrifter og tekst.

Index