STN_DISABLE

Varslingsmelding STN_DISABLE sendes når en statisk kontroll er deaktivert. Statisk kontrollen må ha SS_NOTIFY-stil for å motta denne varslingsmelding. Det overordnede vinduet i kontrollen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

STN_DISABLE
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / identifikator for statisk kontroll
hwndStatic = (HWND) gjentakelsesantallet; / / håndtere til statisk kontroll 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Statiske kontroller oversikt, statisk varselmeldinger for kontroll, STN_ENABLE, WM_COMMAND

Index