Rullende tekst med WM_CREATE meldingen

Rullende enheter settes vanligvis under behandling av WM_CREATE -melding. Det er praktisk basere rullende enhetene p dimensjonene p skriften som er tilknyttet vinduets Vis kontekst (DC). Hvis du vil hente skrift dimensjonene for en bestemt DC, bruker den GetTextMetrics -funksjonen.

I eksemplet i Eksempel av rullende teksttilsvarer n loddrett rullende enhet hyden p en tegn-cellen, pluss eksterne ledende. n vannrett rullende enhet tilsvarer gjennomsnittlig bredden p en celle med tegn. De horisontale rullende posisjonene, derfor, ikke samsvarer med faktiske tegn, med mindre skjermskrift er fast bredde.