SBM_GETPOS

Et program sender meldingen SBM_GETPOS til å hente gjeldende plassering for rulleboksen av en bar kontroll over rullingen. Gjeldende posisjon er en relativ verdi avhenger av gjeldende rullende området. For eksempel hvis rullende området er 0 til 100, og rulleboksen er i midten av baren, er den gjeldende posisjonen 50.

SBM_GETPOS wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien gjeldende plassering for rulleboksen i rullefeltet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rullefelt-oversikt, rullefelt meldinger, SBM_GETRANGE, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGE, SBM_SETRANGEREDRAW

Index