Rullende tekst med WM_HSCROLL og WM_VSCROLL-meldinger

Rullefeltet sender meldinger for WM_HSCROLL og WM_VSCROLL i vinduet prosedyren når brukeren klikker rullefeltet, eller drar rulleboksen. Signifikante ordene av WM_VSCROLL og WM_HSCROLL inneholder en varslingsmelding som angir retningen og omfanget av handlingen rullende.

Når WM_HSCROLL og WM_VSCROLL-meldinger behandles, scroll bar-varslingsmelding undersøkes og rullende intervallet som skal beregnes. Når intervallet som skal brukes på den gjeldende rulleplasseringen, vinduet rullet til den nye stillingen ved hjelp av funksjonen ScrollWindowEx og plasseringen av rulleboksen justeres ved hjelp av SetScrollInfo -funksjonen.

Når et vindu er rullet, er en del i klientområdet gjort ugyldig. Å sikre at ugyldig regionen er oppdatert, den UpdateWindow -funksjonen brukes til å generere en WM_PAINT -melding.

Index