EM_SETWORDBREAKPROCEX

Angir utvidede word-break-prosedyre.

EM_SETWORDBREAKPROCEX
wParam = 0; (WPARAM)
lParam = pfnWordBreakProcEx (LPARAM) 

Parametere

pfnWordBreakprocEx
Adressen til en EditWordBreakProcEx funksjon eller NULL for å bruke standard fremgangsmåte.

Returverdier

Returnerer adressen til forrige utvidet word-break-prosedyre.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EditWordBreakProcEx, EM_GETWORDBREAKPROCEX

Index