EM_GETTEXTMODE

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

RichEdit 2.0 og senere: Sende en EM_GETTEXTMODE melding for å få den gjeldende tekst-modusen og angre nivå av rich edit-kontrollen.

RichEdit 1.0: Denne meldingen støttes ikke.

 EM_GETTEXTMODE wParam = 0;        / / brukt; må være null lParam = 0;        / / brukt; må være null 

 

Parametere

Parameterne brukes ikke; de må være null.

Returverdier

Returverdien er et sett med Bitflagg fra Opplistingstype TEXTMODE . Flaggene angir gjeldende tekst-modus og angre nivå for kontrollen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EM_SETTEXTMODE, TEXTMODE

Index