ENLINK

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

ENLINK -strukturen inneholder informasjon om en EN_LINK -melding fra en rich edit-kontrollen.

typeDef struct _enlink {
  NMHDR nmhdr;
  UINT msg;
  _WPAD _wPad1;
  WPARAM wParam;
  _WPAD _wPad2;
  LPARAM lParam;
  CHARRANGE avregning;
} ENLINK 

Medlemmer

nmhdr
A NMHDR struktur. Kode-medlem av denne strukturen identifiserer varslingsmelding sendes.
msg
Identifikator for meldingen som forårsaket rich edit-kontrollen til å sende meldingen EN_LINK.
wParam
Parameteren wParam av meldingen mottatt av rich edit-kontrollen.
lParam
LParam -parameteren for meldingen mottatt av rich edit-kontrollen.
avregning
En CHARRANGE struktur som angir området av påfølgende tegn i rike redigeringskontroll som har CFE_LINK effekt.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger strukturer, CHARRANGE, EN_LINK, NMHDR

Index